CDocument::CDocument

CDocument ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CDocument . Ramach obsługuje tworzenie dokumentów dla Ciebie. Zastąpić funkcję Państwa OnNewDocument wykonywanie inicjalizacji na podstawie poszczególnych dokumentów; jest to szczególnie ważne w aplikacji interfejsu (SDI) jednolitego dokumentu.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDocument::On&NewDocument, CDocument::OnOpenDocument

Index