CDocument::CanCloseFrame

wirtualne BOOL CanCloseFrame ( CFrameWnd * pFrame );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli bezpiecznie zamknąć okno ramek; inny sposób 0.

Parametry

pFrame

Punkty aby oknie ramki widoku, dołączonym do dokumentu.

Uwagi

Wywołana w ramach przed zamknięciem okna ramki wyświetlania dokumentu. Domyślna implementacja sprawdza, czy istnieją inne ramka okna wyświetlania dokumentu. Jeśli okno określonej ramce jest ostatnia, który wyświetla dokument, funkcja monituje użytkownika o zapisanie dokumentu, jeśli został zmodyfikowany. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz przeprowadzić specjalne przetwarzania, gdy okno ramek jest zamknięty. To jest zaawansowanym wykonać.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument::SaveModified

Index