Członkowie klasy CDocTemplate

Konstruktory

CDocTemplate Obiekt CDocTemplate.

Atrybuty

SetContainerInfo Określa zasoby dla kontenery OLE podczas edycji elementu OLE w miejscu.
SetServerInfo Określa zasobów i klasy, kiedy dokument serwera jest osadzony lub edytowane w miejscu.
GetFirstDocPosition Pobiera położenie pierwszego dokumentu związanego z tego szablonu.
GetNextDoc Pobiera dokument i pozycji następnego.
LoadTemplate Ładuje zasoby dla danego CDocTemplate lub pochodną klasy.

Operacje

AddDocument Dodaje dokument do szablonu.
RemoveDocument Usuwa dokumentu od szablonu.
GetDocString Pobiera ciąg skojarzone z typem dokumentu.
CreateOleFrame Tworzy okno włączone OLE ramki.

Overridables

MatchDocType Określa stopień zaufania w meczu pomiędzy typem dokumentu i ten szablon.
CreateNewDocument Tworzy nowy dokument.
CreateNewFrame Tworzy nowe okno klatki zawierające dokumentu i widoku.
InitialUpdateFrame Inicjuje w oknie ramki, a opcjonalnie czyni widoczne.
SaveAllModified Zapisuje wszystkie dokumenty związane z tego szablonu, które zostały zmodyfikowane.
CloseAllDocuments Zamyka wszystkie dokumenty związane z tym szablonem.
OpenDocumentFile Otwiera plik określony przez parametr nazwa_ścieżki.
SetDefaultTitle Wyświetla nazwę domyślną na pasku tytułu okna dokumentu.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index