CDocTemplate::SaveAllModified

wirtualny BOOL SaveAllModified);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Zapisuje wszystkie dokumenty, które zostały zmodyfikowane.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocTemplate::OpenDocumentFile, CDocTemplate::CloseAllDocuments

Index