CDocTemplate::RemoveDocument

wirtualnej RemoveDocument void (CDocument * pDoc );

Parametry

pDoc

Wskaźnik do dokumentu, który ma być usunięty.

Uwagi

Usuwa dokument wskazywanego przez pDoc z listy dokumentów skojarzonych z tym szablonem. Klas pochodnych CMultiDocTemplate i CSingleDocTemplate zastąpić tę funkcję. Jeśli klasa szablon dokumentu wynikają z CDocTemplate, klasa pochodna musi zastępować tej funkcji.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocTemplate::AddDocument, CMultiDocTemplate, CSingleDocTemplate

Index