CDocTemplate::OpenDocumentFile

wirtualnej CDocument * OpenDocumentFile (LPCTSTR lpszPathName, BOOL bMakeVisible = TRUE) = 0;

Wartość zwracany

Wskaźnik do dokumentu, którego plik ma nazwę przez lpszPathName; NULL jeśli niepomyślne.

Parametry

lpszPathName

Wskaźnik do ścieżki pliku zawierającego dokumentu, który ma być otwarty.

bMakeVisible

Określa, czy okno zawierające dokumentu jest widoczny.

Uwagi

Otwiera plik, którego nazwa ścieżki jest określony przez lpzsPathName. Jeśli lpszPathName ma wartość NULL, tworzony jest nowy plik, zawierający dokument typu skojarzonego z tego szablonu,.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocTemplate::CloseAllDocuments

Index