CDocTemplate::InitialUpdateFrame

wirtualnej InitialUpdateFrame void (CFrameWnd * pFrame, CDocument * pDoc, BOOL bMakeVisible = TRUE);

Parametry

pFrame

Okno ramek, który potrzebuje początkowa aktualizacja.

pDoc

Dokument, do którego ramka jest skojarzona. Może być NULL.

bMakeVisible

Wskazuje, czy ramka powinna stać się widoczne i aktywne.

Uwagi

Wywołanie IntitialUpdateFrame po utworzeniu nowej ramki z CreateNewFrame. Wywołanie tej funkcji powoduje, że poglądy w tym oknie ramki, aby ich odbierać OnInitialUpdate . Także jeśli nie było wcześniej aktywnego widoku, podstawowy widok okna ramki odbywa się aktywne; podstawowy jest widokiem identyfikatorze dziecko AFX_IDW_PANE_FIRST. Wreszcie w oknie ramki składa się widoczne, jeśli bMakeVisible jest niezerowa. Jeśli bMakeVisible jest równe zero, skupienia i stan widzialności okna ramka będzie pozostają niezmienione.

Nie jest konieczne do wywołania tej funkcji, gdy za pomocą ramy realizacji nowego pliku i otwieranie pliku.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CView::OnInititalUpdate, CFrameWnd::SetActiveView, CDocTemplate::Create&NewFrame

Index