CDocTemplate::GetNextDoc

wirtu&alnej CDocument * GetNextDoc (POSITIONamp;rPos) stała = 0;

Wartość zwracany

Wskaźnik do kolejnego dokumentu na liście dokumentów skojarzonych z tym szablonem.

Parametry

rPos

Odwołanie do wartości pozycji zwróconej przez poprzednie wywołanie GetFirstDocPosition lub GetNextDoc.

Uwagi

Pobiera element listy zidentyfikowane przez rPos, a następnie ustawia rrPos wartość pozycji następnej pozycji na liście. Jeśli pobrana element jest ostatni na liście, następnie nową wartość rPos ustawiono wartość null.

GetNextDoc przodu iteracji pętli można używać po nawiązaniu początkowego położenia w wyniku wywołania GetFirstDocPosition.

Należy się upewnić, że wartość pozycji stanowi ważny pozycji na liście. Jeśli jest nieprawidłowy, następnie wersji debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation twierdzi.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocTemplate::GetFirstDocPosition

Index