CDocTemplate::GetDocString

wirtu&alne BOOL GetDocString ( CStringamp; rString, Enum DocStringIndex indeks ) const;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli określony podciąg został odnaleziony; inny sposób 0.

Parametry

rString

Odwołanie do obiektu CString , który będzie zawierać ciąg, gdy funkcja zwraca.

indeks

Indeks podciąg, przy czym Źródło: ciąg, który opisuje typ dokumentu. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania szczególnych podciągu opisujący typ dokumentu. Ciąg zawierający te podciągów jest przechowywanych w szablonie dokumentu i wywodzi się od ciągu w pliku zasobów dla aplikacji. Ramach wymaga aby uzyskać ciągów, potrzebnych dla interfejsu użytkownika aplikacji tej funkcji. Jeśli zostały określone rozszerzenie nazwy pliku dla aplikacji dokumentów, ramy również wymaga tej funkcji, dodając wpis w bazie danych rejestracji systemu Windows; Dzięki temu dokumentów, które mają być otwierane z Menedżera plików systemu Windows.

Wywołanie funkcji tylko wtedy, gdy własne klasy są wynikające z CDocTemplate.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMultiDocTemplate::CMultiDocTemplate, CSingleDocTemplate::CSingleDocTemplate, CWinApp::RegisterShellFileTypes

Index