CDocTemplate::CreateNewFrame

wirtualny CFrameWnd * CreateNewFrame ( CDocument * pDoc, CFrameWnd * pOther );

Wartość zwracany

Wskaźnik do nowo utworzonego ramki okna lub NULL jeśli wystąpi błąd.

Parametry

pDoc

Dokument, do którego powinna odnosić się nowe okno ramki. Może być NULL.

pOther

Okno ramki, w którym nowe okno ramki ma być oparty. Może być NULL.

Uwagi

CreateNewFrame używa obiektów CRuntimeClass przekazany do konstruktora, aby utworzyć nowe okno ramki z widoku i dołączonym dokumentem. Jeżeli parametr pDoc ma wartość NULL, ramy wyprowadza wiadomości śledzenia.

Parametr pOther jest używany do wykonania polecenie Nowe okno. Zapewnia ona okno ramek w którym model nowe okno ramki. Nowe okno ramki jest zazwyczaj tworzony niewidoczne. Wywołanie tej funkcji do tworzenia ramka okna poza wykonania standardowych ramach nowy plik i otwórz plik.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCreateContext, CFrameWnd::LoadFrame, CDocTemplate::InitialUpdateFrame

Index