CDocTemplate::CreateNewDocument

wirtualny CDocument * CreateNewDocument);

Wartość zwracany

Wskaźnik do nowo utworzonego dokumentu, lub NULL jeśli wystąpi błąd.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby utworzyć nowy dokument typu skojarzonego z tym szablonie dokumentu.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDocTemplate::Create&NewFrame

Index