CDocTemplate::CloseAllDocuments

wirtualnej CloseAllDocuments void (BOOL bEndSession );

Parametry

bEndSession

Określa, czy sesja jest zakończona. Prawdą jest, jeśli jest ich zakończenia sesji; inny sposób Fałsz.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby zamknąć wszystkie otwarte dokumenty. Ta funkcja Państwa jest zazwyczaj używany jako część polecenia Exit pliku. Domyślna implementacja tej funkcji wywołuje funkcję Państwa CDocument::DeleteContents , aby usunąć dane dokumentu, a następnie zamyka okna ramki dla wszystkich widoków dołączonym do dokumentu.

Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz aby użytkownik musiał wykonać oczyszczanie specjalne przetwarzanie przed zamknięciem dokumentu. Na przykład jeśli dokument reprezentuje rekord w bazie danych, może chcesz zastąpić tę funkcję, aby zamknąć bazę danych.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocTemplate::OpenDocumentFile, CDocTemplate::SaveAllModified

Index