CDocTemplate::AddDocument

wirtualnej AddDocument void (CDocument * pDoc );

Parametry

pDoc

Wskaźnik do dokumentu, który ma być dodany.

Uwagi

Aby dodać dokument do szablonu, należy użyć tej funkcji. Klas pochodnych CMultiDocTemplate i CSingleDocTemplate zastąpić tę funkcję. Jeśli klasa szablon dokumentu wynikają z CDocTemplate, klasa pochodna musi zastępować tej funkcji.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocTemplate::RemoveDocument, CMultiDocTemplate, CSingleDocTemplate

Index