Członkowie klasy CDocObjectServerItem

Konstruktory

CDocObjectServerItem Obiekt CDocObjectServerItem.

Overridables

OnHide Zgłasza wyjątek, jeśli framework próbuje ukryć element obiektów DocObject.
OnOpen Wywoływany przez ram umożliwiających obiektów DocObject element w miejsce aktywne. Jeśli element nie jest obiektów DocObject wywołania COleServerItem::OnOpen.
Metodzie OnShow Wywoływany przez ram umożliwiających obiektów DocObject element w miejsce aktywne. Jeśli element nie jest obiektów DocObject wywołania COleServerItem::OnShow.

Omówie&nie CDocObjectServerItem |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index