CDocObjectServerItem::OnShow

wirtualne nieważne Metodzie OnShow ( );

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu poinstruowania aplikacji serwera, aby obiektów DocObject elementu w miejscu aktywny. Jeśli element nie jest obiektów DocObject, domyślna implementacja wywołuje COleServerItem::OnShow. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz przeprowadzić specjalne, przetwarzania podczas otwierania elementu obiektów DocObject.

Omówie&nie CDocObjectServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocObjectServerItem::OnHide, CDocObjectServerItem::OnOpen

Index