CDocObjectServerItem::OnHide

wirtualne nieważne OnHide ( );

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu ukrycia elementu. Domyślna implementacja zgłasza wyjątek, jeśli element jest obiektów DocObject. You Can't hide aktywnego elementu obiektów DocObject, ponieważ trwa całego widoku. Należy dezaktywować element obiektów DocObject znikała. Jeśli element nie jest obiektów DocObject, domyślna implementacja wywołuje COleServerItem::OnHide.

Omówie&nie CDocObjectServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocObjectServerItem::OnOpen, CDocObjectServerItem::OnShow

Index