CDocObjectServerItem::CDocObjectServerItem

CDocObjectServerItem ( COleServerDoc * pServerDoc, BOOL bAutoDelete );

Parametry

pServerDoc

Wskaźnik do dokumentu, który będzie zawierał nowy element obiektów DocObject.

bAutoDelete

Wskazuje, czy można usunąć obiektu, po zwolnieniu do niej łącze. Ustaw argument wartość false , jeśli obiekt CDocObjectServerItem jest integralną częścią danych twojego dokumentu. Ustawić go do Prawda , jeśli obiekt jest używany w celu identyfikowania zakresu danych dokumentu, która może być usunięta w ramach konstrukcji pomocniczej.

Uwagi

Obiekt CDocObjectServerItem.

Omówie&nie CDocObjectServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocObjectServer

Index