CDocObjectServer::OnSaveViewState

wirtualne nieważne OnSaveViewState ( C&Archiveamp; ar );

Parametry

ar

Obiekt CArchive , do którego stan widoku jest seryjny.

Uwagi

Zastąpić tę funkcję do zapisania Państwo dodatkowych informacji, widoku obiektów DocObject.

Stan może zawierać właściwości takich jak typ widoku, współczynnik powiększenia, wstawiania i wybór punktu i tak dalej. Kontenera wywołuje zazwyczaj tej funkcji przed zdezaktywowaniem widoku. Zapisany stan można później przywrócić poprzez OnApplyViewState.

OnSaveViewState można używać do przechowywania trwałych informacje specyficzne dla stanu w widoku. Jeśli można zastąpić OnSaveViewState do przechowywania informacji, trzeba zastąpić OnApplyViewState do odczytu informacji i zastosować go do widoku, kiedy nowo jest uaktywniona.

Omówie&nie CDocObjectServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocObjectServer::OnApplyViewState

Index