CDocObjectServer::OnApplyViewState

wirtualne nieważne On&ApplyViewState ( CArchiveamp; ar );

Parametry

ar

Obiekt CArchive z którego serializować stanu widoku.

Uwagi

Zastąpić tę funkcję do przywrócenia stanu widoku obiektów DocObject.

Ta funkcja zostaje wywołana, gdy widok jest jest wyświetlany po raz pierwszy po jej wystąpienia. OnApplyViewState powoduje, że widok zainicjować sam zgodnie z danymi w obiekcie CArchive uprzednio zapisane z OnSaveViewState. Widok należy poprawności danych w obiektu CArchive , ponieważ kontenera nie próbuje interpretować dane o stanie widoku w jakikolwiek sposób.

OnSaveViewState można używać do przechowywania trwałych informacje specyficzne dla stanu w widoku. Jeśli można zastąpić OnSaveViewState do przechowywania informacji, trzeba zastąpić OnApplyViewState do odczytu informacji i zastosować go do widoku, kiedy nowo jest uaktywniona.

Omówie&nie CDocObjectServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocObjectServer::OnSaveViewState

Index