CDocObjectServer::OnActivateView

wirtualne HRESULT OnActivateView ( );

Wartość zwracany

Zwraca błąd lub ostrzeżenie wartości. Domyślnie, zwraca NOERROR w przypadku powodzenia; w przeciwnym razie E_FAIL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do wyświetlania widoku obiektów DocObject. Ta funkcja tworzy okno w miejscu ramki, rysuje paski przewijania w widoku, konfiguruje menu serwera udziałów z jego kontenera, doda klatki formanty, ustawia aktywny obiekt, a następnie ostatecznie pokazuje okno w miejscu ramki i ustawia fokus.

Omówie&nie CDocObjectServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocObjectServer::OnApplyViewState

Index