CDocObjectServer::CDocObjectServer

CDocObjectServer ( COleServerDoc * pOwner, LPOLEDOCUMENTSITE pDocSite = NULL );

Parametry

pOwner

Wskaźnik z dokumentem w witrynie klienta, który jest klientem serwera obiektów DocObject.

pDocSite

Wskaźnika do interfejsu IOleDocumentSite zaimplementowanego przez kontener.

Uwagi

Konstrukcje i inicjuje obiekt CDocObjectServer.

W przypadku obiektów DocObject jest aktywny, interfejsu OLE lokacji klienta (IOleDocumentSite) jest, co pozwala na serwerze obiektów DocObject do komunikowania się z klienta (kontener). Uaktywniany serwer obiektów DocObject najpierw sprawdza, że kontener implementuje interfejs IOleDocumentSite . Jeśli tak, aby zobaczyć, czy kontener obsługuje DocObjects nazywa się COleServerDoc::GetDocObjectServer . Domyślnie GetDocObjectServer zwraca wartość NULL. Należy zastąpić COleServerDoc::GetDocObjectServer do konstruowania nowego obiektu CDocObjectServer lub pochodnych własne z wskaźniki kontenera COleServerDoc i jego interfejs IOleDocumentSite jako argumenty do konstruktora.

Omówie&nie CDocObjectServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocObjectServerItem, COleServerDoc::GetDocObjectServer

Index