CDocObjectServer::ActivateDocObject

nieważne ActivateDocObject ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uaktywnić (ale nie wykazują) serwer obiektów dokumentu. ActivateDocObject wywołuje metodę ActivateMe IOleDocumentSite, ale nie wskazują na widok, ponieważ oczekuje na szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu ustawiania i wyświetlania widoku, biorąc pod uwagę w wywołaniu CDocObjectServer::OnActivateView.

Razem ActivateDocObject i OnActivateView aktywacji i wyświetlania widoku obiektów DocObject. Aktywacji obiektów DocObject różni się od innych rodzajów OLE w miejscu aktywacji. Obiektów DocObject aktywacji pomija wyświetlanie w miejscu kreskowania granic i skojarzenia obiektów (takich jak uchwyty), ignoruje obiektu zakres funkcji i rysuje pasków przewijania w prostokącie widoku w przeciwieństwie do ich rysowania spoza tego prostokąta (jak w normalnym aktywacji w miejscu).

Omówie&nie CDocObjectServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocObjectServerItem

Index