Członkowie klasy CDockState

Członkowie danych

m_arrBarInfo Tablica wskaźniki do przechowywanych zadokować informacje o stanie z jednym wpisie dla każdego paska sterowania.

Budowa

CDockState Obiekt CDockState.

Operacje

Wyczyść Usuwa informacje o stanie stacji dokującej.
GetVersion Pobiera numer wersji przechowywanej paska stanu.
Wykonanie programu LoadState Pobiera Państwo informacje z rejestru lub.Plik INI.
SaveState Zapisuje informacje o stanie do rejestru lub pliku INI.

Omówie&nie CDockState |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index