CDockState::SaveState

void SaveState (LPCTSTR lpszProfileName );

Parametry

lpszProfileName

Wskazuje ciąg null-teminated, który określa nazwę sekcji w pliku inicjującego lub klucza w rejestrze systemu Windows, gdzie przechowywane są informacje o stanie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zapisać informacje o stanie do rejestru lub.Plik INI. Nazwa profilu jest częścią aplikacji.Plik INI lub rejestru, która zawiera informacje o stanie pasek sterowania. SaveState również zapisuje bieżący rozmiar ekranu. Można pobrać formant pasek informacji z rejestru lub.Plik INI z LoadState.

Omówie&nie CDockState |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDockState::LoadState, CDockState::GetVersion, CDockState::Clear, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState

Index