CDockState::m_arrBarInfo

Uwagi

Obiekt CPtrArray , który jest tablicą odnośniki do informacji pasek sterowania przechowywane dla każdego paska sterowania, który został zapisany informacje o stanie w obiekcie CDockState.

Omówie&nie CDockState |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDockState::LoadState, CDockState::SaveState, CDockState::Clear, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState

Index