CDockState::LoadState

void LoadState (LPCTSTR lpszProfileName );

Parametry

lpszProfileName

Wskazuje ciąg null-teminated, który określa nazwę sekcji w pliku inicjującego lub klucza w rejestrze systemu Windows, gdzie przechowywane są informacje o stanie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania informacji o stanie z rejestru lub.Plik INI. Nazwa profilu jest częścią aplikacji.Plik INI lub rejestru, który zawiera informacje o stanie taktów. Kontroli pasek informacji o stanie można zapisywać w rejestrze lub.Plik INI z SaveState.

Omówie&nie CDockState |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDockState::SaveState, CDockState::GetVersion, CDockState::Clear, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState

Index