CDockState::GetVersion

DWORD GetVersion);

Wartość zwracany

1 Jeżeli przechowywane pasek informacji jest starsza niż bieżący pasek stanu; 2 Jeśli pasek przechowywane informacje są takie same, jak bieżący paska stanu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania numer wersji przechowywanej paska stanu. Obsługa wersji umożliwia zrewidowane pasek, aby dodać nowe właściwości trwałe i nadal mieć możliwość wykrycia i załadować stanu utworzony w starszej wersji paska.

Omówie&nie CDockState |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDockState::LoadState, CDockState::SaveState, CDockState::Clear, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState

Index