CDockState::Clear

nieważne jasne);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyczyścić wszystkie dokowania informacji przechowywanych w obiekcie CDockState . Dotyczy to nie tylko czy pasek jest zadokowany czy nie, ale rozmiar paska i stanowisko i czy nie jest on widoczny.

Omówie&nie CDockState |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDockState::LoadState, CDockState::SaveState, CDockState::GetVersion, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState

Index