Członkowie klasy CDocItem

Operacje

GetDocument Zwraca dokument, który zawiera element.

Overridables

Czy.pusta Określa, czy element zawiera wszelkie informacje.

Omówie&nie CDocItem |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index