CDocItem::IsBlank

wirtualne BOOL Czy.pusta ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element nie zawiera żadnych informacji; inny sposób 0.

Uwagi

Wywoływany przez ramy podczas serializacji domyślne.

Domyślnie obiekty CDocItem nie są puste. COleClientItem obiekty czasami są puste, ponieważ wynikają bezpośrednio z CDocItem. Jednakże COleServerItem obiekty zawsze są puste. W domyślnej aplikacji OLE zawierający obiektów COleClientItem , które nie x lub y stopniu są szeregowane. Robi się to przez zwrócenie TRUE z przesłonięciem czy.pusta , gdy element ma x lub y zakres.

Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz zaimplementować innych działań podczas serializacji.

Omówie&nie CDocItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObject::Serialize

Index