CDocItem::GetDocument

CDocument * GetDocument ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do dokumentu, który zawiera element; Wartość NULL, jeśli element nie jest częścią dokumentu.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu uzyskania dokumentu, który zawiera element.

Ta funkcja jest przesłonięte w klas pochodnych COleClientItem i COleServerItem, powrocie wskaźnik do COleDocument, COleLinkingDoclub obiekt COleServerDoc.

Omówie&nie CDocItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument, COleLinkingDoc, COleServerDoc, COleClientItem, COleServerItem

Index