CDialog::SetDefID

nieważne SetDefID ( UINT nID );

Parametry

nID

Określa identyfikator formantu pushbutton, który stanie się domyślnym.

Uwagi

Zmienia domyślne formantu pushbutton okna dialogowego.

Omówie&nie CDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialog::GetDefID

Index