CDialog::PrevDlgCtrl

nieważne PrevDlgCtrl ( ) Stała;

Uwagi

Ustawia fokus do poprzedniego formantu w oknie dialogowym. Jeśli fokus jest ustawiony na pierwszy formant w oknie dialogowym, przechodzi do ostatniego formantu w polu.

Omówie&nie CDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDialog::&NextDlgCtrl, CDialog::GotoDlgCtrl

Index