CDialog::OnSetFont

wirtualne nieważne OnSetFont ( CFont * pFont );

Parametry

pFont

Określa wskaźnik czcionki. Używana jako domyślna czcionka wszystkie formanty w tym oknie dialogowym.

Uwagi

Określa nazwę czcionki, którą formant okno dialogowe będzie używać podczas rysowania tekstu. Formant okno dialogowe będzie użyć czcionki jako domyślne dla wszystkich formantów okno dialogowe.

Okno dialogowe Edytor zazwyczaj ustawia czcionki okno dialogowe jako część zasobu szablon, okno dialogowe.

Omówie&nie CDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; WM_SETFONT, CWnd::SetFont

Index