CDialog::OnOK

wirtualne nieważne OnOK( );

Uwagi

Wywoływane, kiedy użytkownik kliknie przycisk OK (przycisk z Identyfikatorem IDOK).

Zastąpić tę funkcję Państwa, aby wykonać akcję przycisk OK. Jeśli okno dialogowe zawiera dane automatycznego sprawdzania poprawności i wymiany, domyślna implementacja tej funkcji członek sprawdza poprawność danych okno dialogowe i aktualizuje odpowiednie zmienne aplikacji.

Jeśli zaimplementowaniem przycisk OK w oknie dialogowym niemodalny, należy zastąpić funkcję Państwa OnOK i wywołania DestroyWindow z jego. Nie wywołuj funkcję klasa bazowa Państwa, ponieważ wywołuje EndDialog, który sprawia, że okno dialogowe jest niewidoczne, ale nie zniszczy.

Omówie&nie CDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialog::OnCancel, CDialog::EndDialog

Index