CDialog::OnCancel

wirtualne nieważne OnCancel ( );

Uwagi

Ramach wywołuje tę funkcję Państwa, gdy użytkownik kliknie przycisk Anuluj lub naciśnie klawisz ESC w okno dialogowe modalny lub niemodalny.

Zastąpienie tej funkcji członek wykona działanie przycisku Anuluj. Domyślnie po prostu kończy modalnego okna dialogowego przez wywołanie EndDialog i powodując DoModal zwraca IDCANCEL.

Jeśli zaimplementowaniem przycisk Anuluj w oknie dialogowym niemodalny, należy zastąpić funkcję Państwa OnCancel i wywołania DestroyWindow z jego. Nie wywołuj funkcję klasa bazowa Państwa, ponieważ wywołuje EndDialog, który będzie uczynić niewidocznym oknie dialogowym, ale nie zniszczyć ją.

Omówie&nie CDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialog::OnOK, CDialog::EndDialog

Index