CDialog::NextDlgCtrl

nieważne NextDlgCtrl ( ) Stała;

Uwagi

Przeniesienie fokusu do następnego formantu w oknie dialogowym. Jeśli fokus jest ustawiony na ostatniej kontroli w oknie dialogowym, przechodzi do pierwszego formantu.

Omówie&nie CDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialog::PrevDlgCtrl, CDialog::GotoDlgCtrl

Index