CDialog::MapDialogRect

nieważne MapDialogRect ( LPRECT lpRect ) Stała;

Parametry

lpRect

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect , który zawiera współrzędne okno dialogowe konwersji.

Uwagi

Wywołanie do konwersji jednostki okno dialogowe prostokąta jednostkom ekranu. Okno dialogowe jednostki są wyrażone w bieżącej jednostki bazowej okno dialogowe pochodzące od średnia szerokość i wysokość znaków czcionki używane okno dialogowe tekstu. Jedną jednostkę poziomą jest jedna czwarta jednostek base szerokość okno dialogowe, a jedną jednostkę pionową jedną ósmą jednostki podstawowej wysokości okno dialogowe.

Funkcja systemu Windows GetDialogBaseUnits zwraca informacje o rozmiarze czcionki systemu, ale można określić inną czcionkę w każdym oknie dialogowym, jeśli używasz stylu DS_SETFONT w pliku definicji zasobów. Funkcja systemu Windows MapDialogRect używa odpowiednią czcionkę dla tego okna dialogowego.

Funkcja Państwa MapDialogRect zastępuje jednostki okno dialogowe lpRect z ekranu jednostek (w pikselach), tak aby prostokąta może być używane do tworzenia pojawia się okno dialogowe lub położenie formantu w polu.

Omówie&nie CDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: GetDialogBaseUnits, :: MapDialogRect, WM_SETFONT

Index