CDialog::GotoDlgCtrl

nieważne GotoDlgCtrl ( CWnd * pWndCtrl );

Parametry

pWndCtrl

Identyfikuje okna (sterowania), która ma zostać ustawiony fokus.

Uwagi

Przeniesienie fokusu do formantu określonej w oknie dialogowym.

Aby uzyskać wskaźnik do formantu (okna podrzędnego), aby przekazać jako pWndCtrl, wywołaj funkcję Państwa CWnd::GetDlgItem , która zwraca wskaźnik do obiektu CWnd.

Omówie&nie CDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWnd::GetDlgItem, CDialog::PrevDlgCtrl, CDialog::&NextDlgCtrl

Index