CDialog::GetDefID

DWORD GetDefID ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość 32-bitowych (DWORD). Jeśli przycisk domyślny ma wartość Identyfikatora, program word wysokich numerach zawiera DC_HASDEFID i słowo bity zawiera wartość Identyfikatora. Jeśli przycisk domyślny ma wartość Identyfikatora, wartość zwracany jest 0.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa GetDefID , aby uzyskać identyfikator formantu pushbutton Domyślnie okno dialogowe. Jest to zazwyczaj przycisk OK.

Omówie&nie CDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDialog::SetDefID, DM_GETDEFID

Index