CDialog::EndDialog

nieważne EndDialog ( int nResult );

Parametry

nResult

Zawiera wartość ma być zwrócony z okna dialogowego wywołujący DoModal.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek zakończyć modalnego okna dialogowego. Ta funkcja Członkowskich zwraca nResult jako wartość zwracany DoModal. Należy użyć funkcji EndDialog na zakończenie przetwarzania przy każdym utworzeniu modalnego okna dialogowego.

EndDialog można wywołać w dowolnym momencie, nawet w OnInitDialog, w którym to przypadku należy zamknąć okno dialogowe przed wykazano lub przed danymi wejściowymi fokus ustawiono.

EndDialog nie natychmiast zamknąć okno dialogowe. Zamiast tego ustawia odpowiednią flagę, który kieruje okno dialogowe, aby zamknąć niezwłocznie zwraca bieżący program obsługi wiadomości.

Omówie&nie CDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialog::DoModal, CDialog::OnOK, CDialog::OnCancel

Index