CDC::WidenPath

BOOL WidenPath ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Uwagi

Nowo definiuje pojęcie bieżącą ścieżkę jako obszar, który byłby malowane, jeśli ścieżka zostały obrysowany za pomocą pióra aktualnie zaznaczony do kontekstu urządzenia. Ta funkcja jest skuteczne tylko w przypadku, jeśli bieżące pióra geometryczne pióra, stworzony przez druga wersja funkcji składowej CreatePen lub jeśli pióro jest tworzony z pierwszej wersji CreatePen i ma szerokość, w jednostkach urządzenia, większą niż 1. Kontekstu urządzenia musi zawierać ścieżkę zamkniętą. Wszelkie krzywych Béziera drugiego stopnia w ścieżce są konwertowane na sekwencji linii prostych zbliżenie poszerzana krzywych. Jako takie nie krzywych Béziera drugiego stopnia pozostają w ścieżce po nazywa się WidenPath.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::BeginPath, CDC::EndPath, CDC::SetMiterLimit, :: WidenPath

Index