CDC::UpdateColors

nieważne UpdateColors ( );

Uwagi

Aktualizacje obszaru klienckiego kontekstu urządzenia dopasowując bieżące kolory na obszarze klienta jest paleta systemu na podstawie piksel w piksel. Okna nieaktywnego zrealizowanych palety logiczne mogą wywołać UpdateColors jako alternatywa dla ponowne rysowanie obszaru klienckiego, gdy zmieni się na palecie systemu.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z palety kolorów, zobacz :: UpdateColors w Win32 SDK Programmer's Reference.

Funkcja Państwa UpdateColors aktualizuje zazwyczaj obszaru klienta szybciej niż ponowne rysowanie obszaru. Jednakże ponieważ funkcja wykonuje tłumaczenia kolorów oparty na kolor każdego piksela, zanim zmieniona paleta systemu, wyniki każdego wywołania funkcji utratę niektórych dokładność kolorów.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::RealizePalette, CPalette, :: UpdateColors

Index