CDC::StrokePath

BOOL StrokePath ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Uwagi

Renderuje określonej ścieżce przy użyciu bieżącego pióra. Kontekstu urządzenia musi zawierać ścieżkę zamkniętą.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::BeginPath, CDC::EndPath, :: StrokePath

Index