CDC::StrokeAndFillPath

BOOL StrokeAndFillPath ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Uwagi

Zamyka wszystkie otwarte dane w ścieżce, obrysy kontur ścieżki za pomocą bieżącego pióra i wypełnienia jego wnętrze przy użyciu aktualnego pędzla. Kontekstu urządzenia musi zawierać ścieżkę zamkniętą. Funkcja Państwa StrokeAndFillPath ma ten sam skutek zamknięcia wszystkich otwartych liczb w ścieżce oraz obrysowywanie i wypełnianie ścieżki oddzielnie, z tym wyjątkiem, że obszar wypełniony nie będą nakładać na obrysowane regionu, nawet wtedy, gdy pióro jest szeroki.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::BeginPath, CDC::FillPath, CDC::SetPolyFillMode, CDC::StrokePath, :: StrokeAndFillPath

Index