CDC::StartDoc

int StartDoc ( LPDOCINFO lpDocInfo );

Wartość zwracany

–1 Wartość, jeśli wystąpi błąd takich jak brak pamięci lub specyfikacja portu nieprawidłowy występuje; w przeciwnym razie wartość dodatnia.

Parametry

lpDocInfo

Punkty do DOCINFO struktury zawierającej nazwę pliku dokumentu i nazwa pliku wyjściowego.

Uwagi

Informuje sterownika urządzenia, który uruchamia nowe zadanie drukowania i że wszystkie kolejne wywołania StartPage elementu i EndPage mają być buforowane w to samo miejsce pracy, aż następuje wywołanie EndDoc . Gwarantuje to, że dokumenty dłużej niż jedną stronę nie będzie występować naprzemiennie z innych miejsc pracy.

For Windows w wersji 3.1 i później ta funkcja zastępuje ewakuacji drukarki STARTDOC . Za pomocą tej funkcji zapewnia, że dokumenty zawierające więcej niż jedną stronę nie są naprzemiennie z innych zadań drukowania.

StartDoc nie powinny być używane wewnątrz metapliki.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::Escape, CDC::EndDoc, CDC::AbortDoc

Index