CDC::SetTextColor

wirtualne COLORREF SetTextColor ( COLORREF crColor );

Wartość zwracany

Wartości RGB dla poprzedniego kolor tekstu.

Parametry

crColor

Określa kolor tekstu jako wartość koloru RGB.

Uwagi

Ustawia kolor tekstu do określonego koloru. System używa tego koloru tekstu podczas pisania tekstu do tego kontekstu urządzenia również gdy konwersja bitmapy między kolorów i kontekstów urządzenia monochromatycznego.

Jeśli urządzenie nie może reprezentować określonego koloru, system ustawia kolor tekstu na najbliższy kolor fizyczne. Kolor tła dla znaków jest określony przez funkcje składowe SetBkColor i SetBkMode.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetTextColor, CDC::BitBlt, CDC::SetBkColor, CDC::SetBkMode, :: SetTextColor

Index