CDC::SetTextCharacterExtra

int SetTextCharacterExtra ( int nCharExtra );

Wartość zwracany

Poprzednie odstęp intercharacter.

Parametry

nCharExtra

Określa kwotę dodatkową przestrzeń (w jednostkach logicznych), dodaje się do każdego znaku. Jeśli bieżący tryb mapowania nie jest MM_TEXT, nCharExtra jest przekształcane i zaokrąglone do najbliższego piksela.

Uwagi

Ustawia odstęp intercharacter. Interfejs GDI dodaje ten odstęp do każdego znaku, w tym znaki końca, gdy pisze wiersz tekstu do kontekstu urządzenia. Wartość domyślna dla kwoty intercharacter odstępów jest 0.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetTextCharacterExtra, :: SetTextCharacterExtra

Index