CDC::SetTextAlign

UINT SetTextAlign ( UINT nFlags );

Wartość zwracany

Poprzednie wyrównanie tekstu ustawienie, jeśli kończy się pomyślnie. Bajcie zawiera ustawienie poziome, a bajcie ustawienie pionowa; inny sposób 0.

Parametry

nFlags

Określa wyrównanie tekstu flagi. Flagi określić relację między punktem i prostokąt, w którym bounds tekst. Punkt może być bieżącego położenia lub współrzędne określone przez funkcję tekstowych danych wyjściowych. Prostokąt, w którym bounds tekst jest definiowane przez komórki sąsiedniego znaku w tekście. Parametr nFlags może być jeden lub więcej flag z następujących trzech kategorii. Wybierz flagę tylko jeden z każdej kategorii. Pierwsza kategoria wpływa na wyrównanie tekstu w kierunku x:

Uwagi

Ustawia flagi wyrównanie tekstu.

Funkcje składowe TextOut i ExtTextOut za pomocą tych flag podczas pozycjonowania ciągu tekstowego na wyświetlanie lub urządzenia. Flagi określić relację między określonym punkcie i prostokąt, w którym bounds tekst. Współrzędne tego punktu są przekazywane jako parametry funkcji członek TextOut . Prostokąt, w którym bounds tekst jest utworzone z komórek sąsiedniego znaku w tekście.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::ExtTextOut, CDC::GetTextAlign, CDC::TabbedTextOut, CDC::TextOut, :: SetTextAlign

Index