CDC::SetROP2

int SetROP2 ( int nDrawMode );

Wartość zwracany

Poprzednie tryb rysowania.

Może być jedną z wartości podane w dokumentacji zestawu SDK systemu Windows.

Parametry

nDrawMode

Określa nowy tryb rysowania. Może to być dowolny z następujących wartości:

Uwagi

Ustawia bieżący tryb rysowania. Tryb rysowania określa, w jaki sposób kolorów pióra i wewnętrzne obiekty wypełnione są połączone z koloru znajdujące się na powierzchni ekranu.

Tryb rysowania jest tylko; urządzenia rastrowe nie stosuje się do urządzeń wektorowe. Tryby rysunku są kody binarne raster operacja reprezentujących wszystkie możliwe kombinacje logiczną dwóch zmiennych, nie używając operatory dwuargumentowe AND, OR i XOR (wyłączne OR) i działanie jednoargumentowe.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetDeviceCaps, CDC::GetROP2, :: SetROP2

Index